Wersje językowe
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin

1.1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.edeli.pl, w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;

1.2. Kupujący może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.edeli.pl

1.3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

1.4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego jest dobrowolna, przy czym koniecznym jest jego zaakceptowanie w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, jak i akceptuje jego treść poprzez złożenie zamówienia lub rejestracji Konta.

1.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2. Definicje

a) Rejestracja – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta.

b) Zamówienie – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.

c) Kod rabatowy – kod nadawany przez Sprzedawcę, którego użycie w sklepie internetowym umożliwia otrzymanie rabatu w przypisanej do kodu wysokości.

d) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

e) Konsument – konsument w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Od dnia 1 stycznia 2021 roku jako konsument na gruncie niniejszego regulaminu będzie traktowany również przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38a Ustawa o prawach konsumenta, art. 3855, 5564 
– 5565, 5765 Kodeksu cywilnego.

f) Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. Zbiór jest dostępny dla zarejestrowanego Usługobiorcy po zalogowaniu.

g) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła albo zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

h) Produkt – rzecz, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą

i) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

j) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta przez Usługobiorcę w Sklepie internetowym edeli

k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE.

l) Sklep internetowy – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej pod adresem internetowym www.edeli.pl

m) Sprzedawca; Usługodawca –

Cam Media Group Kamil Stychlerz
43-190 Mikołów
ul. Rynek 11/2
NIP 635-164-41-05
REGON 240965042

n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

o) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Na gruncie Regulaminu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługami elektronicznymi są Konto oraz Zamówienie.

p) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

q) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

r) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Sklep internetowy

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.edeli.pl prowadzony jest przez 

Cam Media Group Kamil Stychlerz

43-190 Mikołów
ul. Rynek 11/2
NIP 635-164-41-05
REGON 240965042

e-mail - biuro@cam.media.group

telefon - 794 540 404

 

4. Niezbędne wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików Cookies,

b) posiadanie konta i dostępu do poczty elektronicznej,

c) posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl